UBND tỉnh Quảng Nam gặp gỡ đại diện công ty nhân đạt kesa group và các doanh nghiệp XKLĐ

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 17/10/2022

Công ty nhân đạt kesa group là một trong những doanh nghiệp đã đưa được người lao động của tỉnh quảng nam sang làm việc và thực tập tại Nhật Bản, đặc biệt là địa bàn huyện Núi Thành, huyện Tiên phước..

Nhân đạt kesa group tự hào là điểm đến hàng đầu tại Hà Nội của các bạn có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động trong tỉnh nhà.

Tìm hiểu thêm

Công ty nhân đạt kesa group | xuất khẩu lao động nhật bản tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.