Đơn hàng Nhân Đạt Kesa Group

Đơn hàng:Bách hoà
Giới tính:32 Nữ và 8 Nam
Địa điểm:Hoà mỹ, chương hoá- Đài trung
Ngày thi:29-30/08/2023
Đơn hàng:Chế biến thực phẩm taiyo
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Ibaraki
Ngày thi:16/09/2023
Đơn hàng:Sản xuất hộp đựng mỹ phẩm
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Tochigi
Ngày thi:11/09/2023
Đơn hàng:Mộc copha
Giới tính:Nam
Địa điểm:Tokyo
Ngày thi:25/08/2023
Đơn hàng:Sản xuất hộp đựng mỹ phẩm
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Nagano
Ngày thi:24/08/2023
Đơn hàng:Hàn công trình
Giới tính:Nam
Địa điểm:Fukuoka
Ngày thi:13/08/2023
Đơn hàng:Dập kim loại
Giới tính:Nam
Địa điểm:Kumamoto
Ngày thi:25/07/2023
Đơn hàng:Bánh Mỳ
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Ibaraki
Ngày thi:08/07/2023
Đơn hàng:Xây trát
Giới tính:Nam
Địa điểm:Chiba
Ngày thi:01/07/2023
Đơn hàng:Sơn kim loại
Giới tính:Nam
Địa điểm:Akita
Ngày thi:28/06/2023
Đơn hàng:Làm kim loại miếng tại nhà máy
Giới tính:Nam
Địa điểm:Akita
Ngày thi:28/06/2023
Đơn hàng:Chế biến đồ ăn sẵn
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Tokyo
Ngày thi:23/06/2023
Đơn hàng:Sản xuất đồ gia dụng
Giới tính:Nam
Địa điểm:Nara
Ngày thi:23/05/2023
Đơn hàng:Bánh mỳ, cơm hộp, đồ ăn sẵn
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Ibaraki
Ngày thi:26/04/2023
Đơn hàng:Trồng hoa và cà dưa
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Wakayama
Ngày thi:27/03/2023
Đơn hàng:Lắp ráp linh kiện điện tử
Giới tính:Nam
Địa điểm:Tochigi
Ngày thi:25/02/2023
Đơn hàng:Xây trát
Giới tính:Nam
Địa điểm:Tokyo
Ngày thi:24/02/2023
Đơn hàng:Dập kim loại
Giới tính:Nam
Địa điểm:Gifu
Ngày thi:15/02/2023
Đơn hàng:Hàn
Giới tính:Nam
Địa điểm:Gifu
Ngày thi:15/02/2023
Đơn hàng:Cơm hộp siêu thị
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Kyoto
Ngày thi:23/01/2023
Đơn hàng:Chế biến thuỷ sản siêu thị
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Saitama
Ngày thi:02/12/2022
Xem thêm

THƯ VIỆN ẢNH