Thông báo tư cách lưu trú 11 TTS trúng tuyển 07.2022

BỘ PHẬN KẾ TOÁN KIỂM SOÁT THÔNG BÁO:

Những TTS có tên trên đây đã ra tư cách lưu trú !

📍 Lịch hoàn thành phí của đoàn này chậm nhất vào ngày: 15.11.2022.

Kính báo thấy,cô và Cán bộ Tuyển dụng thông báo cho TTS của mình nắm được tình hình.

Trân trọng thông báo!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.