TRUNG TÂM NHÂN ĐẠT KESA GROUP THÔNG BÁO: ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Những TTS có tên trên đây đã ra tư cách lưu trú !
Nguyễn thị ngọc Huyền
Vũ Thị Nguyệt
Tống Thị Anh
Ngô Thu Huế
Âu Thị Đại
Phạm Thị Phượng
Đào Thị thu Hiền
Phạm Thị Oanh
Mạc Thị Ngát
📍 Lịnh hoàn thành TC của đoàn này chậm nhất vào ngày: 22.11.2022.
Kính báo thấy,cô và Cán bộ Tuyển dụng thông báo cho TTS của mình nắm được tình hình.
Trân trọng thông báo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.