HÌNH ẢNH TƯ CÁCH LƯU TRÚ 9 TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOKKAIDO

CÔNG TY XKLĐ NHÂN ĐẠT KESA GROUP CÔNG BỐ HÌNH ẢNH TƯ CÁCH LƯU TRÚ CỦA 9 TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI HOKKAIDO NHƯ SAU

Vũ Thu Nguyệt

Đào Thị Thu Hiền

Âu Thị Đại

Ngô Thị Huế

Phạm Thị Oanh

Phạm Thị Phượng

Tống Thị Anh

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Mạc Thị Ngát

Trân trọng!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.