Flip book element

ĐƠN HÀNG BÁCH HOÀ 20.9.2023- MIỄN PHÍ XUẤT CẢNH

Đơn hàng:Bách hoà
Giới tính:32 Nữ và 8 Nam
Địa điểm:Hoà mỹ, chương hoá- Đài trung
Ngày thi:29/08/2023
Đọc tiếp

TOKUTEI LỄ TÂN, PHỤC VỤ BÀN KHÁCH SẠN GIFU 20.9.2023

Đơn hàng:Tokutei Lễ tân khách sạn
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Gifu
Ngày thi:20/09/2023
Đọc tiếp

TUYỂN 6 NAM – NỮ KỸ SƯ DV KHÁCH SẠN GIFU 25.9.2023

Đơn hàng:Kỹ sư DV khách sạn
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Gifu
Ngày thi:25/09/2023
Đọc tiếp

TUYỂN 57 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, LÀM BÁNH TAIYO 16.9.2023

Đơn hàng:Chế biến thực phẩm taiyo
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Ibaraki
Ngày thi:16/09/2023
Đọc tiếp

TUYỂN 45 NỮ SẢN XUẤT HỘP ĐỰNG MỸ PHẨM TOCHIGI 11.9.2023

Đơn hàng:Sản xuất hộp đựng mỹ phẩm
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Tochigi
Ngày thi:11/09/2023
Đọc tiếp

MỘC COPHA TOKYO 9 NAM THI TUYỂN 25.8.2023

Đơn hàng:Mộc copha
Giới tính:Nam
Địa điểm:Tokyo
Ngày thi:25/08/2023
Đọc tiếp

SẢN XUẤT HỘP ĐỰNG MỸ PHẨM NAGANO 9 NỮ THI 24.8.2023

Đơn hàng:Sản xuất hộp đựng mỹ phẩm
Giới tính:Nữ
Địa điểm:Nagano
Ngày thi:24/08/2023
Đọc tiếp

TUYỂN 6 NAM HÀN CÔNG TRÌNH FUKUOKA THI 13.08.2023

Đơn hàng:Hàn công trình
Giới tính:Nam
Địa điểm:Fukuoka
Ngày thi:13/08/2023
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.